Trụ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Thông tin dự án:

•Chủ đầu tư: Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam
•Địa điểm: Khu ĐTM Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
•Diện tích xây dựng:33.746 m2